header-1.jpg

Algemene Leden vergadering (Ritje vooraf gaat niet door)

Geacht "Steeksleuteltje 9" lid,

We willen je graag weer uitnodigen voor de jaarlijkse algemene leden vergadering.

We zullen deze houden op Zaterdag 16 Maart om 19:00 in de kantine van de 'Schietsport vereniging Texel' in Den Burg. (De rit vooraf zal niet doorgaan!)

Gaarne vragen we iedereen die vragen heeft voor de vergadering; deze vooraf  in te sturen naar bestuur@steeksleuteltje9.nl

Dit jaar zit de zittingsperiode erop voor de volgende bestuursleden:
Hermann Boks (Secretaris) aftredend - niet herkiesbaar
Sjoerd v/d Zwaag (bestuurslid) aftredend - herkiesbaar
Michel Heidbuurt (Voorzitter) niet aftredend

Aangemeldvoor zitting in bestuur:
Mascha van Liere

We zijn dus niet per se opzoek naar bestuursleden. Maar mocht je toch interesse hebben om toe te treden tot het bestuur neem dan contact op via bestuur@steeksleuteltje9.nl of neem contact op met 1 van de huidige bestuursleden.

De Agenda voor deze vergadering zijn:


De Agenda punten zullen zijn:

1. Opening 

2. Ingekomen stukken:

3. Notulen Jaarvergadering 2018:

4. Financieel Jaarverslag: 

5. Jaarverslag door de Voorzitter:

6. Algemene mededelingen: 

- Data Ritten

7. Verkiezing nieuwe bestuursleden:

Hermann Boks - Aftredend - niet herkiesbaar
Sjoerd van der Zwaag - Aftredend - herkiesbaar

Aanmelding voor bestuur: Mascha van Liere

8. Rondvraag