header-1.jpg

Algemene ledenvergadering

Het bestuur van Steeksleuteltje 9 wil je graag uitnodigen voor de algemene leden vergadering 2018

Zaterdag 3 Maart om 20:00 in de studio van 'Jug Bros' op de Vang in Oudschild

Tijdens deze vergadering zal je worden voorzien van hapjes en drankjes met tussendoor live muziek van 'Jug Bros'

 

De agendapunten voor deze vergadering zullen zijn:

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Huishoudelijk reglement

3. Notulen Jaarvergadering 2017

Korte Pauze

4. Financieel Jaarverslag 2017

5. Jaarverslag door de Voorzitter

6. Algemene mededelingen

Pauze

7. Verkiezing nieuwe bestuursleden

- Jeannette Korff - aftredend - niet herkiesbaar
- Simon de Smidt - aftredend - herkiesbaar

8. Rondvraag

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur "Steeksleuteltje9"