header-1.jpg

Notulen ledenvergadering 2014

 

Jaarvergadering Steeksleuteltje 9 dd. 24 januari 2014-01-26

Afmeldingen: Sebastiaan de Graaf, Jan Witte (komt later), Bonne Klein Woolthuis, Marcel Winder, Gerard Rikkenberg, Herman Boks, Lesley Krop, Jan Koomen, John v/d Zwaag.

1. Welkom:
De voorzitter heet iedereen welkom

2. Algemene mededelingen:
Een geboortekaartje van Sebastiaan de Graaf als I.S.

3. Notulen 2013
Er zijn geen notulen van 2013 volgens Kurt  (maar zijn wel te vinden op website)

4. Financieel jaarverslag:
2013 was het jubileumjaar (15-jarig bestaan) daardoor waren de kosten per rit hoger waren dan de inkomsten maar kon toch worden afgesloten met een positief saldo.De contributie van 2014 wordt binnenkort geïnd maar de helft van de leden moet nog een machtiging ondertekenen. Er zijn 206 leden, 191 adressen en 86 machtigingen. De voorzitter wil van ten minste de helft van de leden een machtiging. Otto Goënga miste, na een berekening 11 leden niet geïnd, verklaring van de voorzitter: nieuwe aanmeldingen in 2013 en een onbetrouwbare adressenlijst.


Het financiële verslag is getekend door Richard Dekker en Simon de Smid.


5. Jaarverslag v/d Voorzitter:
Het jaarverslag van de voorzitter was een mooi en beeldend verhaal waarbij iedere rit uitvoerig werd besproken. Klik hier ------> om Jaarverslag van de Voorzitter te lezen

6. Algemene mededelingen:
Een oproep aan de leden om hun ideeën in de ideeënbus van de website www.steeksleuteltje9.nl te droppen. De ritten zijn dit jaar op 20 april, 21 juni, 1 november en een “overkantse” rit op 23 augustus.

Het bestuur is uitgebreid met 2 nieuwe leden: Jeannette Korff en Ingrid Hennink.

Jan Witte wordt bedankt door de voorzitter voor zijn inzet voor de club.

7. Rondvraag:
Jacob Keijzer bedankt het bestuur voor het terugvinden van zijn jas en vraagt het bestuur om iets te bedenken waardoor er een grotere opkomst op de ledenvergadering zal zijn, misschien door korting van de contributie.

Barry Zegel vindt dat het bestuur actiever moet zijn om nieuwe bestuursleden te zoeken door persoonlijke benadering.

Er is een discussie over contributie en ritkosten. Ook over de verzending : digitaal of per post

Tijdens de paasrit wordt het ledenbestand bijgewerkt. Sjoerd van der Zwaag geeft uitleg over de bezemwagen: die blijft achter de groep aanrijden tot zowel de tussenstop als het eindpunt zonder van de route af te wijken. In de bus zit een gereedschapskoffer, binnenband en misschien een compleet wiel (Willem Zegel). Ook een “Solexfoon”.

Dries doet een oproep om vooral te stemmen tijdens de gemeenteraad verkiezingen.

Michel zegt dat hij vanaf eind maart weer helemaal op Texel woont mocht iemand zich zorgen maken over zijn voorzitterschap.

Om 22.15 sluit de voorzitter de vergadering