header-1.jpg

Verslag jaarvergadering 2013

Zie hier een uitgebreid verslag van de jaarvergadering 2013 (ga er maar effe voor zitten, want is nogal een lap tekst)

 

Het was weer zover de Jaarvergadering. Dit zou en interessante Jaarvergadering worden omdat zowel Otto Goenga en Voorzitter Bonne Klein Woolthuis stoppen binnen het Steeksleuteltje 9 bestuur. Ook hadden andere bestuursleden aangegeven ook eventueel te willen stoppen; wanneer mogelijk natuurlijk.

Dus de opkomst was wat meer dan vorig jaar; maar viel nog steeds tegen aangezien er zo'n 30man was komen opdagen.

Om 20:45 opent Bonne nog niet officieel de vergadering vanwege dat Dries nog op de boot zat en dus met een klein kwartiertje er wel zou zijn. Dus Bonne doet nogmaals een oproep voor mensen zich aan te melden en legt uit wat het inhoudt om in bestuur van Steeksleuteltje 9 te zitten.

Daarna stelde Bonne; Michel Heidbuurt voor (ook bekend als Michel Jongedijk) en dat hij vanaf nu de website en facebook pagina zal gaan bijhouden van Steeksleutelje9. Michel vertelde dat hij ook andere evenementen op de agenda zal plaatsen. Deze evenementen worden onder de aandacht gebracht zodat de mensen weten wat er is te doen maar is in eerste instantie op eigen initatief om naar zo'n evenement te gaan. Michel vraagt wel de mensen die naar zo'n evenement gaan, het even te melden aan hem zodat de mensen die afreizen naar zo'n evenement met elkaar in contact gebracht kunnen worden, want als er dan toch een clubje heen gaat is het leuker om misschien samen die kant op te gaan. Iedereen die Facebook heeft wodt gevraagd de Facebook pagina van Steeksleuteltje 9 toe te voegen en dat kan via de Facebook link die links-midden op steeksleuteltje9.nl site staat, want op deze manier krijg je steeds een melding wanneer er wat veranderd is op de website en op deze manier blijf je mooi op de hoogte. Michel begrijpt ook dat niet iedereen Facebook heeft en dat als ze willen ook hun e-mail adres kunnen achter laten of ff mailtje sturen naar mail@steeksleuteltje9.nl zodat ze dan de verslagen, nieuws etc. via de mail kunnen ontvangen. Ook er is er mogelijkheid voor mensen om te sponsoren voor een x-bedrag en dan wordt je bedrijfs logo op de site weergegeven. Geinteresseerden kunnen ook mailen naar mail@steeksleuteltje9.nl. Ook wou Michel het evenement 65 jaar Solex in Nederland onder de aandacht brengen bij de mensen. -------> voor meer info: klik hier

Precies na Michel zijn verhaal komt Dries binnen gelopen en Bonne opent meteen de vergadering.

1. Opening: Bonne bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en vraagt dat als iemand wat zeggen heeft dat de rest ff netjes naar zijn verhaal luisterd en de kans geeft om z'n zeggie toe doen. Ook vermeld hij diegene die zich netjes hebben afgemeld.
Dit zijn: Jan Witte, Barry Zegel, Ricardo de Graaf, Albert Schagen, Willem Zegel, Kees Jongedijk, Beide Arco v/d Vis.

2. Ingekomen stukken: Er waren geen ingekomen stukken maar Bonne wilde wel meteen vermelden dat de vereisten van de incasso's zijn veranderd. Iedereen zal opnieuw een machtiging moeten tekenen met vermelding van hun IBAN nummer. Dit is iets Europees en waar we als club niet onder uit kunnen komen.
    - Jaap v/d Vis en Sieme de Smidt geven aan dat dit enorm veel leden gaat kosten. Sebastiaan de Graaf beaamd dit en Bonne zegt dat we er helaas niet onderuit kunnen. Bonne stelt voor in groepjes de mensen persoonlijk te benaderen om een machtiging te tekenen. Ook zal er tijdens de ritten machtigingsformulieren rond gaan om getekend te worden.

    Bonne meld ook dat de verzekering voor het nieuwe jaar de club 63cent meer kost.

3. Notulen Jaarvergadering 2012: Kurt zegt dat het hetzelfde is als voor 2010 & 2011 gewoon SPOORLOOS!
    - Bonne: Als iemand daar problemen mee heeft, laat nu weten anders gaan we verder. Het bleef stil in de zaal.

4. Financieel jaarverslag: Dries deelt het financieel jaarverslag uit en deelt mee dat we weer aardig goed vooruit zijn geboert.
Dries meld dat misschien Jubileum rit gratis kan, maar misschien moeten we weer tientje betalen zoals altijd. Dries licht het financieel jaarverslag toe. De toelichting en overzicht was heel duidelijk en niemand had daarom vragen of opmerkingen.
   Bonne roept dat het goed gaat met 'ons kleine clubje' en roept ook meteen naar Ingrid of er misschien een rondje bier door de zaal kan gaan. Bonne licht toe dat er nooit door het bestuur uit de kas van Steeksleuteltje 9 wordt gegeten. Wanneer het bestuur uit eten gaat betaald iedereen voor zichzelf alleen diegene die uittreden krijgen bij laatste bestuurs vergadering het etentje van de vereniging. Doordat we goed de 'hand op de knip hebben' gaat het heel goed en kunnen we dingen uitgeven zoals aan de website.

   Marcel Winder vraagt bestuur waarom we niet zouden moeten betalen voor jubileum-rit.. Laat iedereen dat tientje betalen wat is dat tientje nou zei Marcel. De hele zaal was het daarmee eens.
   Otto stelde meteen voor dat Marcel dan ook wel kan sponsoren op de website. Marcel zei dat ie dat ook van plan was.

5. Jaarverslag door de voorzitter ------> klik hier 

6. Algemene mededelingen: Bonne vraagt nogmaals die mensen waarvan incasso niet voldaan kan worden, graag persoonlijk te betalen. Anders wordt je gewoon uit het bestand geknikkerd en ben je niet meer welkom. Natuurlijk mag je altijd weer aanmelden en dan graag contact betalen. 
    Sieme roept: Ja en wat nog uitstaat denk?? Bonne zegt ja natuurlijk!

   Bonne vraagt aan Otto of post-adres en shirtjes bij hem kan blijven. Otto zegt voorlopig wel maar dat nieuwe bestuur iets anders moet gaan zoeken. Bonne had iets voorgesteld maar dat zal eerst met de persoon zelf nog overlegt moeten worden.
   Sjoerd vraagt aan Michel of shirtjes niet via de website verkocht kunnen worden. Michel zegt dat misschien dat een optie is voor toekomst; maar dat er sowieso een mogelijkheid moet zijn om ze ergens gewoon te kunnen halen.... Wordt vervolgt.
   Bonne zegt: Ideeen zijn welkom.  Het bleef akelig stil in de zaal.

21.30 Bonne last een pauze in van 15min.

7. Verkiezing: Bonne wil meedelen dat er velen verhalen gingen hoe het nieuwe bestuur eruit moest zien. Dat is leuk, maar niet hoe het werkt. Bonne deelt mee dat er nu alleen mensen opgeroepen wordt voor het bestuur en dat het aan het aantal aanmeldingen ligt of er gestemd zal moeten worden. Anders zullen de aanmeldingen binnenkort uitgenodigd worden voor een vergadering en dan zal er besloten worden wie welke functie voor zich zal nemen binnen het bestuur. Bonne vraagt dus nu ook wie van de aanwezigen zich aan willen melden voor het bestuur.
    Nadat iedereen een beetje om zich heen zat te kijken staken dan uiteindelijke Michel Heidbuurt & Sjoerd v/d Zwaag hun hand op. Dries zegt: dat is mooi 2 weg, 2 nieuwe.
    Jaap v/d Vis stelt voor dat er meer jonge gasten zich aanmelden. Frank Ellen reageert daarop en zegt wel te willen als er meer jonge gasten zich aanmelden.
    Sieme roept het mogen toch ook ouwe gasten zijn; met deze opmerking werd ie meteen gevraagd.. maar nee Sieme wijst af.
    Barry Koning zegt wel in bestuur te willen maar dan vanaf Januari 2014 vanwege z'n werk. Bonne zegt dat Barry, Michel, Sjoerd binnenkort worden uitgenodigd.
    Michel stelt voor dat Frank ook uitgenodigd wordt. Bonne was het daar mee eens en werd ook uitgenodigd.

Herman Boks vraagt of het niet goed idee is om oproep eerder te doen zodat mensen er langer over na kunnen denken, want nu na de brief hebben de mensen er maar ruim een maand om er over na kunnen denken. Bestuur gaat akkoord en zal kijken of dat volgend jaar eerder kan.

Voor de rondvraag wilde Bonne nog wat dingen melden en vragen.
  Bonne meld nogmaals het 65 jaar Solex in Nederland, en dat wanneer er genoeg aanmeldingen zijn het bestuur wel wat zal ondernemen.

Bonne meld dat zowel hij en Otto tot Jubileum rit het bestuur blijven ondersteunen en vragen daarom of zij dan als afsluiter de jubileum-rit mogen uitzetten. Hiermee ging iedereen akkoord.

Bonne vraagt wie snert-rit willen uitzetten; Bonne stelt Jaap Sum & Sieme v/d Vis voor. Jaap en Sieme doen dan graag slippies rit. Daar ging iedereen mee akkoord.

Bonne vraagt dan nogmaals wie snert-rit wil uitzetten; Bonne vraagt Familie v/d Star het te doen (Rinus, Edwin, Freek). Rinus zag dat niet zo zitten. Toen keek Marcel Winder naar Jacob Keyzer en die knipoogte... dus Marcel zei dat hij en Jacob de snert-rit zullen uitzetten. Otto vraagt of Jacob het zeker weet. Jacob wist het zeker.

Nu dat geregeld was konden we verder met de Rondvraag:  Bonne vraagt nogmaals iedereen naar elkaar te luisteren.
   
De rondvraag begint bij Jaap v/d Vis, en Jaap wil wel eens wat anders; want dat hij begon met opzetten van de vereniging zijn hun begonnen met de slippies-rit en snert-rit. Het wordt tijd voor wat nieuws. Iemand uit de zaal riep zoals 'Ronde van Oost'. Jaap zei ja inderdaad bijvoorbeeld dat of gewoon andere benamingen. Het bestuur zou die informatie meenemen en is aan nieuwe bestuur of ze daar ook wat mee gan doen.

Gijs vraagt waarom hij niet meer de brieven mag bezorgen, want hij vond dat altijd zo leuk om te doen. Bonne legt uit dat hij het altijd netjes deed, maar anderen soms niet of te laat, en omdat het bestuur wil dat toch iedereen optijd de brieven krijgt is er besloten om toch maar de brieven per post te versturen. 
    
Dirk van Liere wil het Bonne en Otto bedanken voor de afgelopen jaren

Herman Boks meld at hij al 2 jaar de post niet meer krijgt. Bonne checkt op welk adres ie in staat geschreven en het klopt allemaal. Dus Bonne begrijpt niet hoe dat kan. Otto vraagt of z'n vrouw het niet stiekem weg gooit. Bonne gaat uitzoeken wat er fout is gegaan.

Barry Koning stelt voor dat er niet alleen een brief komt maar ook een e-mail. Otto stelt voor om iedereen die dat wil z'n e-mail adres op te geven aan Michel zodat je dat dan ook via de mail krijgt. (dit kan ook via mail@steeksleuteltje9.nl)

Frank Ellen vraagt nogmaals hoe het zit met machtigingen en of daar echt niet onderuit te komen is. Het bestuur zal hier nogmaals naar kijken maar is erg onwaarschijnlijk. Joop Veltkamp vind dat die machtigingen rond moeten zijn voor jubileum-rit en misschien via Facebook iedereen gek moeten maken dat ze ook allemaal komen zeg gewoon dat we striptease hebben enzo. Bonne meld dat we nog 1 jaar nog op oude manier kunnen incasseren dus zat tijd hebben.

Joop Veltkamp zegt: Ik hoor iedereen dat er wat nieuws moet, maar ik vind het wel lekker altijd hetzelfde. Snert-rit mag wel Hache-rit worden. Ik vind wel mooi zo ook want dan weet ik in ieder geval dat met een slippies-rit it slippies vreet. Dus niets veranderen misschien zelfs nog wat minder op dat ding zitten tijdens zo'n dag.

Jacob Keyzer vraagt of het niet anders kan want nu is er een hele leegloop van het bestuur. kan het niet zo dat er elke jaar een iemand uit treedt. Bonne legt uit dat bij oprichting dat in statuten zo is genoteerd en dat dit door omstandigheden helaas zo is gelopen en meld nogmaals dat in principe alleen hij en Otto vertrekken uit bestuur en de rest (zo nodig) blijft. Aangezien Michel nu Lesley zijn zaken waarneemt zal waarschijnlijk Lesley wel het bestuur kunnen verlaten.

Harm Klein Woolthuis had tussendoor iets gehoord van een 24-uurs race en vind dat het bestuur moet gaan regelen dat we dit jaar erheen gaan. Bonne zei dit door te geven aan nieuwe bestuur en dat het aan nieuwe bestuur is of zij daar iets mee willen doen ja of de nee.

Bonne wil zeggen dat we nu weer heel erg geliefd zijn bij alle horeca ondernemingen. We worden weer met open armen ontvangen; we staan niet meer bekend als Zuipers, Slopers en Kotsers en is daarom heel trots op iedereen en heeft het altijd leuk gevonden om Voorzitter te zijn van de club, maar geeft nu de hamer door omdat ie helaas het niet de tijd kan geven die ie wil geven en ook nu na 8 jaar in het bestuur te hebben gezeten, waarvan 5 als voorzitter is het misschien ook tijd voor vernieuwing.

Hij vraagt dus ook als iedereen happy is? en daarmee sluit hij de vergadering om exact 23:00