Agenda Algemene Ledenvergadering 1 Maart 2024

  1. Opening

 

  2. Ingekomen stukken

 

  3. Mededelingen

 

  4. Notulen A.L.V. 2023

 

  5. Pauze

 

  6. Financieel jaarverslag

 

  7. Verkiezingen nieuw bestuursleden

      Sjoerd van der Zwaag aftredend & niet herkiesbaar

      Martijn Veeger aftredend & herkiesbaar

      Simon de Smidt Aftredend & herkiesbaar

 

  8 Rondvraag

      (kanttekening: vragen dienen minimaal 24 uur voor aanvang te worden ingediend via mail@2steeksleuteltje9.nl)

Agenda Algemene Ledenvergadering 1 Maart 2024

  1. Opening

  2. Ingekomen stukken

  3. Mededelingen

  4. Notulen A.L.V. 2023

  5. Pauze

  6. Financieel jaarverslag

 

  7. Verkiezingen nieuwe bestuursleden

 Sjoerd van der Zwaag aftredend & niet herkiesbaar

Martijn Veeger aftredend & herkiesbaar

Simon de Smidt aftredend & herkiesbaar

  8 Rondvraag

 (kanttekening: vragen dienen minimaal 24 uur voor de vergadering ingediend te worden via mail@steeksleuteltje9.nl)