Agenda Algemene Ledenvergadering 10 Maart 2023

  1. Opening

 

  2. Ingekomen stukken

 

  3. Mededelingen

 

  4. Notulen A.L.V. 2022

 

  5. Pauze

 

  6. Financieel jaarverslag

 

  7. Verkiezingen nieuw bestuursleden

      Richard Witte aftredend & niet herkiesbaar. Jacob Keijzer aftredend & herkiesbaar

  8 Rondvraag

      (kanttekening: vragen dienen voor 6 maart 12:00 ingediend te worden)

Agenda Algemene Ledenvergadering 10 Maart 2023

  1. Opening

  2. Ingekomen stukken

  3. Mededelingen

  4. Notulen A.L.V. 2022

  5. Pauze

  6. Financieel jaarverslag

 

  7. Verkiezingen nieuwe bestuursleden

 Richard Witte aftredend & niet herkiesbaar. Jacob Keijzer aftredend & herkiesbaar

  8 Rondvraag

 (kanttekening: vragen dienen voor 6 maart 12:00 ingediend te worden)